" På Thit Jensens fødselsdag d.19.1. afviklede Thits Venner ordinær generalforsamling på Johannes V. Jensens museet med rigtig godt fremmøde og fin dialog.

Bestyrelsen havde fremsendt forslag til vedtægtsændringer med blandt andet forslag om udvidelse af bestyrelsen fra 5 til 7 medlemmer. Dette for at imødegå forventelig øget arbejdsbyrde i forhold til den forhåbentlige snarlige sammenlægning med Johannes V. Jensens museet. Formand for Johannes V. Jensens museets bestyrelse, Hans Støttrup, gav da også på generalforsamlingen udtryk for positive meldinger i den retning.

Så vi tager arbejdshandskerne på i forhold til promovering af Thit og håber meget på stor opbakning til vores fest " På hat med Thit" på Farsø Hotel d.1.4. Et stort arrangement som laves i samarbejde med Lions Thit Jensen, Mindestuen og ikke mindst Pauli Tvilling, skrædder og indehaver af en vintageforretning i Kbh og kendt fra programmet " Skattejægerne" på DR1.

Efter generalforsamlingen konstituerede den nye bestyrelse sig med Inge Yde Frederiksen (formand), Lillan Gross (næstformand), Mona Jensen (kasserer), Jette Høyer ( referent), Nienke Jonker, Tanya Jensen og Lis Troelsen som menige medlemmer."