Beretning 2014

Thits Venner

Beretning 2014

19.01.2014 - 31.12.2014

Formålet med foreningen Thits Venner er at udbrede kendskab til Thit Jensens forfatterskab, liv og virke, samtidig med at støtte aktivt op om Thit Jensens Mindestue på forskellig måde.

Der har været afholdt  9 ordinære bestyrelsesmøder og 2 konstitueringsmøder, og desuden samarbejdsmøder med Valkyrierne 2 gange og med støttekredsen for Johs.V. Jensen Museet  2 gange. Lisbet Andersen trak sig af private grunde som formand 18. juni. Derfor har der været to konstitueringsmøder.

Der har været ture til Børglum Kloster for at hente udlånte effekter, til Mariager Kloster for at opsøge steder med Stygge Krumpen, til Kvindemuseet Aarhus for at forske i Thit - kjoler og eventuelt  efter forarbejdet dér få nogle syet på Kongshøjgaard . Der har været Åbent Hus arrangementer i Thits Mindestue 2 gange. Der har været registreringskurser.

Ellen Bjern holdt i november et fremragende foredrag om "Den sidste Valkyrie?". Her skal man lægge mærke til spørgsmålstegnet. Spørgsmålet er jo stillet til os. Derfor har vi i bestyrelsen mottoet "Slip ikke taget i dine drømme". Det gjorde Thit ikke. Hun sagde i et indlæg i kvindevalgretsforeninger "Hvor er kvindens plads?" Det er værd at have i bevidstheden, så vi kan holde liv i hendes valkyriebegreb, som er kampen for kvinders vilkår. Ikke mindst i det næste halve år, som fører frem til 100 året for "Kvindens valgret til Rigsdagen" 5. juni 2015. Foredraget indeholdt fornemt alt i vores formål omkring forfatterskab, liv og virke. Der blev i foredraget nævnt "kammeratægteskab", hvorefter formanden tog til Thisted for at undersøge forhold omkring Thits ægtefælle kunstmaleren Gustav Fenger, hvis far var distriktslæge i Thisted.

Bestyrelsesarbejdet er præget af en god tone og stort engagement. Efter den stiftende generalforsamling 19. januar 2014 konstituerede bestyrelsen sig hurtigt, og opgavefordelingen kom på plads. Hver især påtog sig ansvaret for det, de brændte for. Der blev lavet et arbejds/kompetenceskema, hvor man også kan se, hvilke opgaver Valkyrierne og Turistkontoret varetager. Der er lavet en Flyer, som skulle inspirere til indmeldelse i "Thits Venner". Der er lavet en hjemmeside. Der bliver løbende foretaget registrering af effekter til  Mindestuen. Der blev købt en fladskærm til Mindestuen  til fremme af kommunikation og oplysning. Her spilles filmen med Jens Andersen og Ghita Nørby, men der var et særligt ønske om at få fat i filmen "Digtere, divaer og dogmebrødre" af Liv Thomsen. Endnu er vi kun stødt ind i ophavsrettigheder. Vi bøvler videre.

Opgaverne i Thits Venner er også udarbejdelse af nyhedsbreve, oprettelse af-  og vedligeholdelse af hjemmeside (www.thitjensen.dk),  arbejde omkring donationer (der har været donationer fra Hørsholm, Sverige og Tyskland), løbende samarbejde med Johs.V.Jensen Museet/støttekredsen, Turistkontoret, Farsø, Vesthimmerlands Museum, lokalhistoriske arkiver, Vesthimmerlands Kommune, Produkstionsskolen Kongshøjgaard, Danmarks Radio, andre litteraturselskaber som "Limfjordsegnens Litteratur Samvirke" og "Jenle" og skrivende venner som forfattere, journalister og undervisere. Hver især inspirerer vi med alt det, vi nu har læst af Thit Jensens egne bøger, bøger omkring forfatterskabet og samtiden eller oplevet, der har relevans for arbejdet. Thit tog f.eks. ofte på badehoteller for at få ro til at skrive, ofte dog med den skrivende presse i hælene. På TV kan man pt. følge en serie, der hedder "Badehotellet". Vi søger hver især på nettet efter viden, og her kan man finde meget. Lige nu søger vi valgplakater til kvinders valgret. Vi kigger i bøger for karikaturer, vi kigger i magasiner som Fogtdals "Illustreret Tidende", som er en sand guldgrube.  Vi har erfaret, at der er veje, som har Thit Jensens navn, at "Den sorte Diamant" i København har et "mødelokale Thit Jensen", der er antikvariske bøger med dedikationer, der er auktioner, der er en Thitsang, skrevet af Jens Munk-Christensen, der er en Thitkage ved bageren, der er en Thit Bitter, som er rød, lidt sød, skarp og kraftig med en snert af bitterhed, fremstillet af Bodil Nymark, og meget andet interessant.

Sluttelig kan generalforsamlingen opfordres til at hjælpe med at finde endnu mere. Vi kunne godt tænke os, at der var nogen med særlig indsigt i slægtsforskning, som ville bruge lidt tid på lokalhistoriske arkiver for at søge viden om de, som havde tilknytning til Thit. Ligeledes om der er der ét eller flere medlemmer, der har tid og lyst til at følge auktioner på www.lauritz.com  for at se, om der bliver ting sat til salg, der har relation til Thit Jensen, evt. også til Johs.V. Jensen, så vil det vække glæde. Når det indkøbte hus bliver til Thit Jensen Museum, vil der blive fælles ledelse og administration med Johs.V.Jensen Museet.

 Alle medlemmer holder sikkert et vågent øje. Jeg har indtryk af, at alle i Farsø, ja Himmerland, betragter Thit som en del af "familien", sådan at man næsten føler ejerskab i hendes liv og virke. Alt, der bliver fundet af Thit-viden/effekter, bidrager til det kommende Thit Museums pædagogiske samlinger.

Vi havde pr. 31.12.2014 66 betalende medlemmer og et æresmedlem.  Vi er på Facebook og Instagram.

Vi har sammen med støttekredsen på Joh.V.Jensen Museet modtaget 30.000 kr fra en særlig grundlovspulje oprettet af Folketinget i anledning af 100 året for kvinders valgret til Rigsdagen. Vesthimmerlands Gymnasium er også med i det samarbejde.  To bestyrelsesmedlemmer i Thits Venner deltager. Se bilag.

Vi har samarbejde med samme støttekreds omkring tre byvandringer i  2015 i forfatternes fodspor i Farsø.

Vi vil gerne vise filmen "Det brændende Spørgsmål". Filmen indeholder tanker om frivilligt moderskab og racehygiejne.

Her til sidst tak for godt samarbejde til bestyrelsen, alle gode samarbejdspartnere og især en stor tak for pengedonationer fra  Spar Nord og fra Fonden Sparekassen Farsø.

 

Annmarie Langballe

Fungerende formand.

Januar 2015