Thits Venner fyldte 1 år

 

(direkte link til formandens beretning)

I fygende sne på smattede veje nåede 24 deltagere frem til den første ordinære generalforsamling i Thits Venner den 19. januar på Thits 139 års fødselsdag. Stedet var Johs.V.Jensen Museet, og det blev en nytårsfest, hvor pionérarbejdet i bestyrelsen blev lagt bag, og der blev gjort klar til et nyt år.

Thitsangen skrevet af Jens Munk-Christensen blev sunget, mens keyboard´et blev rørt, og der var en god stemning.

Efter selve generalforsamlingen, hvor der var genvalg af Mona Jensen og Annmarie Langballe, og nye suppleanter Karen Møller og Gitte Jensen blev valgt, fortalte Hans Støttrup om det kommende projekt "Thit og Grundloven 1915 - valgret er ikke ligeret". Efter ansøgning er projektet støttet med 30.000 kr fra en særlig grundlovspulje oprettet af Folketinget i anledning af 100 året for kvinders valgret til Rigsdagen. Der er nedsat en styringsgruppe bestående af deltagere fra Thits Venner, støttekredsen ved Johs.V.Jensen Museet og Vesthimmerlands Gymnasium. Det blev nævnt, at kvinder forinden havde fået valgret til menighedsråd i 1903 og til kommunalråd i 1908. Thorkild Nielsen fra Kommunen fulgte positivt op med kommentarer.

Thit Jensen sagde i et indlæg i kvindevalgretsforeninger "Hvor er kvindens plads?" Frederik Bajer udarbejdede i november 1886 et lovforslag om kvindelige skatteyderes valgret til borgerrepræsentationen, og han opfordrede Dansk Kvindesamfund til at samle underskrifter. Èn af dem var Astrid Stampe Feddersen, som gik til Frk. Nathalie Zahle, rektor på N.Zahles Kvindeseminarium. Hun afslag at skrive under med begrundelsen: "Når jeg tænker på, at min gaardskarl, som ikke har spor forstand på skolevæsen, har kommunal valgret, men jeg ikke, så kunde jeg nok have lyst til at underskrive. Men når jeg så tænker på, at det kunde føre til, at de gifte kvinder så måske også en gang kunde få valgret, så vil jeg ikke være med, for de skal blive ved hjemmet" - citat slut. (Astrid Stampe Feddersen: Minder, 1929)

Under kaffen med hjemmebag var der livlig samtale og spørgsmål til beretning og foredrag.

Det bliver snart forår, frøene er sået, og Thits Venner glæder sig til 5. juni 2015, hvor 100 års festen for Kvinders Valgret til Rigsdagen kulminerer.

Bestyrelsen konstituerede sig med Annmarie Langballe som formand, Inge Yde Frederiksen som næstformand,  Marie Kjølhede som revisor og Mona Jensen som sekretær.

Med venlig hilsen
Annmarie Langballe
Formand Thits Venner

Årets beretning ved Annmarie Langballe
De fremmødte medlemmer
Hans Støttrup om 100 års valgret
Kampen for valgret på lige fod
Bestyrelsen for 2015