Himmerlandsfortællinger

Tekst om himmerlandsfortællinger

Jorden

Jorden udkom første gang i 1915. Det var Thit Jensens 13. roman. Med denne bog slog hun virkelig igennem som forfatterinde. I modsætning til hendes bøger fra de senere år er Jorden ikke nogen historisk roman. Den stærkt dramatiske handling udspilles tæt op mod vor tid.
Hovedpersonen er en jordnær og jordkær himmerlandsk bonde, hvis hele liv går ind for det ene: Kampen for Jorden, for bevarelsen af gården for slægten. I denne kamp skyer han intet middel.
Første gang, gårdens økonomi er i fare, betænker Bonden sig således ikke på at arrangere en vanvittig løbskkørsel, hvorved han pådrager sig en livsvarig invaliditet, men opnår at få sin forsikring udbetalt, således at han kan stille de påtrængende kreditorer tilfreds.
Efter nogle års forløb kniber det atter ved terminen. Denne gang redes gården på bekostning af sønnens livslykke. Bonden tvinger ham til at svigte den pige, han elsker og til at indgå et fornuftsægteskab med en formuende sagførerdatter. Da hun efter få års ægteskab dør, gifter han sig med sin ungdomskærlighed, men opnår ikke den livslykke, han havde håbet og ventet på. - Kort sagt: Jorden er en spændende beretning om menneskenes evige kamp for deres ejendom og deres samfundsposition.

Efter bogens fremkomst i 1915 skrev Hans Brix blandt andet om Jorden: "... man vil besejres helt efter som skildringen skrider frem. - Der skrives ikke bedre romaner i Danmark ..."
- og i 1950 skrev Overbibliotekar ved Det Kongelige Bibliotek, mag.art. Mogens Haugsted: "... klassisk Hjemstavnsdigtning er Jorden"

Jyske historier

Historier: Karen Kerstin, Hun døde i sit Kald, Et Slægtskup, To Tidsaldre, Da Bette-Ane fik Jens til Vorherre, Frit Slag, Ægte imiteret

Gerd

En udviklingsroman om en piges opvækst i et isoleret præstegårds-miljø på Fuur. Hendes udvikling til selvstændig og bevidst kvinde bevirker, at hun forlader øen, sin far og sin forlovede.

Kongen fra Sande

Gribende er skildringen af den stolte storbonde, der en nat fører liget af sin søn hjem over heden. I mørket, hvor overtroen og ensomheden får tag i ham, gør han op med sig selv, sit liv og sin gud, til hvem han havde betroet sin søn, den eneste, som han nu har mistet...

En af Thit Jensens smukkeste og fineste romaner...

Aphrodite fra Fuur

Skildring af en ung kvinde, der sætter arbejde og selvstændighed så højt, at hun forlader sin forlovede, der er kvindesagsmodstander

Note: 2.del af: Gerd