Historiske Romaner

Thit ville skrive historiske romaner. Hun kaldte projektet "Den Nitakkede Krone" Man kan så diskuterer hvordan man tæller til de ni romaner som serien omhandler. Om der er nogle af de tidligere romaner som egentlig er en slags optakt til "Den Nitakkede Krone" 

Prins Nilaus af Danmark

Thit Jensen har i en lang række romaner vist evne til at skildre menneskers liv og kærlighed med historiske hændelser som baggrund.
Prins Nilaus af Danmark, der foregår i Thy, henter sit stof fra den tidlige middelalder med dens brydning mellem hedenskab og kristendom, og fortæller om Svend Estridssøns søn Nilaus og hans brud, den purunge prinsesse Lucilia af England.
Nilaus er tegnet som den vege drømmer, der helst lader skæbnen råde, mens hans rival Prins Hjaltesøn sætter handling bag sin kærlighed til Lucilia.
Prins Nilaus af Danmark er en af de bøger der bigrog meget væsentligt til Thit Jensens store ry som forfatter.

Højeste Ret

Fortælling fra en dansk Herregaard

Af blod er du kommet

Historisk roman fra Himmerland i 1500-tallet, der fortæller om striden mellem to magtfulde adelsslægter

Jørgen Lykke

Med Undertitlen "Rigets sidste Ridder" - er en historisk Roman fra den danske Højrenæssance med et Masseopbud af Stof. Handlingen spænder over et Tidsrum, som begrænses af fem danske Konger, fra Kong Hans til Frederik II. Af vigtige historiske Begivenheder er behandlet Lutherdommens Kamp mod Papismen og den jyske Adels Stridigheder med Kirke og Kongemagt.
Hovedpersonen er Rigsraad, Lensmand Jørgen Lykke, og denne pragtlystne, kloge og magtbegærlige Ridder træder lyslevende frem - ikke blot i det ydre, men ogsaa hvad det indre angaar. I sin Ungdom har han som Discipel i Vitskøl Kloster været grebet af hellig Trosiver, men mister Troen, da han en Aften af en beruset Munk faar røbet Klosterets Hemmelighed og Rigdomskilde, som er forfalskede Helgenlevn, lavet af Gedeben, Da sker der det Brud i hans Udvikling, som retter hans Sind ud efter, saa resten af hans Liv bliver en Stræben efter Magt og Rigdom.

 

 

Stygge Krumpen

Handler om Bisp Stygge Krumpen og er fra først til sidst et flammende forsvar for denne kirkefyrste. Vi ser ham i denne bog fra hans spæde barndom til hans død. Gennem en fattig drengetid til bispestolen, som han når, før han er 25. Fra bispestolen gennem ydmygelser til fængslet.

 

Valdemar Atterdag

Det rige, kong Valdemar tiltrådte, da han i 1340 hyldedes på Viborg landsting med tilnavnet Atterdag, Atterfred, var splittet, pantsat, forarmet, i fremmede herrers vold, og sammen med sit arverige overtog Valdemar en hel række af landets og mægtigste adelsmænd som hovedfjender. Det var alle disse kræfter, som skulle brydes, før den nye konge kunne få sit land i eje.
Det er romanen om den konge, som genrejste det splittede danske rige, og om hans og dronning Helvigs kærlighed.

Drotten

Tanker er toldfri, siger det gamle ord - med det er ikke sandt, vi er ansvarlige for vore tanker, de kan virke længe efter, at de er tænkt. Radioen har ladet os glimte ind i Universet. Når rummet er fyldt af bølger, og vi var ord, og lyd følger disse bølger, så må man ikke glemme, at tanker gør det samme, for tanker er en substans.
Jeg har altid vidst, at jeg digtede bedst om søndagen - for da hviler de fleste menneskers travle hjerne, atmosfærens bølgeslag er ikke så overbelastet, man får lettere sine tilførsler gennem æteren. Ens finsans kan udvikle sig til, at man drejer sit hoved i det værelse, hvor man sidder alene og uvilkårligt siger: Er her nogen?Når man sidder og skriver, fordybet i fjerne tider, så kan man aldrig selv afgøre, hvor meget der er af en selv, og hvor meget man fik ved at lytte - fjerne tiders tanker lever endnu. Hvad er fantasi andet end trænet evne til at lytte - modtage meldinger fra det uudforskede rum.
Jeg sender "Drotten" ud til mine læsere, og jeg håber, de vil forstå: Åringers studier af tiden 600 år før os bragte mig på bølgelængde med mennesker, som jeg tror på lever endnu - og hvad de har åndet ind i min digtning, er deres følelser: Håb og sorg, glæde og tab, som udgjorde deres liv. Mekaniske ting kan skifte form, men menneskehjertet er evigt det samme.

Rigets Arving

I fortsættelse af Drotten og Valdemar Atterdag udkommer nu Rigets Arving, hvor vi følger Thit Jensens overdådige skildring af denne konge og hans tid i 1300-årenes Danmark.
Det er Valdemar Atterdag, Dronning Helvig og deres søn, den unge arveprins, Christoffer, der er de centrale skikkelser i disse to bind, der som forfatterens øvrige historiske bøger er som en vulkan af farverige personer, steder og begivenheder.

 

 

 

 

Atter det skilte

Med disse to bind afslutter Thit Jensen sin store anlagte og uendeligt facetterede beretning om Valdemar Atterdags epoke (Valdemar Atterdag, Drotten, Rigets arving og Atter det skilte).
Efter at have genvundet og samlet riget, har Valdemar fremdeles mægtige fjender - først og fremmest Hansa'en og de holstenske stormænd, der sår ny splid, da kongen forlader landet på sin store pilgrimsrejse. Men hjemme igen evner Valdemar atter at befæste sin magtstilling - alt imens han gennem længere tid arbejder på at forene Europas regenter i en samlet modstand mod det ekspanderende pavevælde.Romanen bringer også afslutningen på den smukt spundne kærlighedshistorie om Valdemar og dronning Helvig. Den går som en varm livslinje gennem hele det brogede forløb og peger ud over jordelivets stakkede tid.

 

 

 

Den Sidste Valkyrie

Handler om Thyra Danebod; det er hende, der er den sidste valkyrie, europæisk berømt for sin skønhed, klogskab og tapperhed. Som altid er det et kæmpelærred, Thit Jensen har slået op, og hun har med bred pensel fyldt det med brogede, handlingsbevægende billeder. Romanen har tre hovedpersoner: dronning Thyra selv - kong Sølve, hendes store kærlighed, der svigter sin pligt som hærfører og går over til kristendommen - kong Gorm, hendes mand, sammen med hvem hun forener det hidtil i indbyrdes stridige småriger delte Danmark. Ved hjælp af sit store værk Danevirke giver Thyra landet kraft til at modstå trykket sydfra, i romanen personificeret ved den tyske kejser, hendes afviste bejler.