Mindestuens historie

Ved Thit Jensens død den 14. maj 1957 var hendes niece Agda Arden (datter af Thits søster Anna) universalarving.

I et brev fra Agda Arden til skoleinspektør Tom Christensen skriver hun at Thit Jensens møbler vil blive sendt til Farsø den 20. juni 1957 tillige med skrivemaskine og to kufferter med bøger og billeder. Hvis det bliver aktuelt med en Mindestue, kan hun finde flere ting, der kan have interesse.

I oktober 1957 bliver der i biblioteket på første sal i Teknisk Skoles bygning indrettet en foreløbig Mindestue.

Andreas Arden, Agdas bror, er executor i boet og har flere gange bedt om at få en skriftlig tilkendegivelse fra Strandby-Farsø Kommune om, at kommunen vil påtage sig ansvar for Thit Jensens Stue.

I brev af 28. februar 1958 ønsker Andreas Arden ejerforholdet bragt i orden og at der ydes en garanti for, at effekterne forbliver stående i en af kommunen etableret Mindestue.

I brev af december 1968 fornyer Andreas Arden sin anmodning om, at der etableres en fast ordning, således at ejendomsretten overgår til Strandby-Farsø Sogneråd.

På dette tidspunkt kan Mindestuen ikke forblive i biblioteket, da Teknisk Skole selv skal råde over hele bygningen.

Sognerådet har overladt det til 3 af Sognerådets damer: Elly Jensen, Inger Margrethe Jensen og Lizzie Vegger at finde et passende sted til Mindestuen.

"Smedehuset" Søndergade 48 er sat til salg og kommunen går med til at købe huset. Mindestuen skal herefter være en selvejende institution.

I maj 1971 flyttede Mindestuen til Johannes V. Jensens fødehjem, Søndergade 48. Turistforeningen fik lokale i et andet værelse. Tom Christensen passer Mindestuen og viser den frem.

I 1988 flytter Thits Mindestuen til Torvet 1, som er det tidligere Kæmnerkontor (rådhus). Administrationen er nu flyttet til det nye Rådhus.

I foråret 2007 blev Thit Jensens Mindestue renoveret og nyindrettet. Væggene er blevet malet, vinduerne fornyet og gulvet er blevet omlagt med asketræsparket. Møblerne har fået mere hensigtsmæssig placering.

Farsø Kommune havde erhvervet malerier af Hans Deuvs (Thits yngre bror). De er blevet restaureret og hængt op tæt ved siden af hinanden som i Thits lejelighed på Toftegaards Plads i København.

Samtidig er der blevet udarbejdet en illustreret vejledning, som ligger til fri afbenyttelse i Mindestuen.

 

Thit Jensens Mindestue på 2 sal i Teknisk Skole, Skolegade 15. I perioden 1985 - 1988.

Se flere billeder: www.farsoelokalarkiv.dk

Thit Jensens Mindestue på Torvet 1.

Thits skrivebord med skrivemaskinen.