Hans Otto

Hans Otto ville være maler og "fik lov til det". Kom på Kunstakademiet i København omkring 1906 og havde indtil sin død atelier på Asmussens Alle, Frederiksberg, - ikke langt fra Pile Allé, hvor Johannes V. boede. Det var gennem ham, at Thit mødte maleren Gustav J. Fenger, som hun blev gift med i 1912.

Hans Otto havde et svagt helbred og var af sind en hjemmefødning. Han vendte tilbage til Farsø, boede hos forældrene og tjente lidt ved at male omgangskredsens børn og ved at fotografere motiver fra egnen til brug for postkort.

Deuvs

Johannes V. fortæller omkring navnet Deuvs:

Fra ganske lille var han bleven kaldt Døvs, det var hans egen besynderlige Udtale af Fornavnet Hans og noget af det første han kunde sige; jeg tror der er nogle Indianerstammer der giver deres Børn Navn egter hvad de selv først siger, Døvs fik sit Navn paa samme Maade. Senere blev han ved det og antog det, med en lidt forbedret Stavemaade, som sit efternavn.

Navnebevilling meddelt under 3. December 1906

Hans Otto Deuvs
Udateret selvportræt med rød kalot og kridtpibe

Fakta 

Født 16. maj 1887
     på Søndergade 48, Farsø
  
Døbt 3. juli 1887 i Farsø Kirke
Død
8. september 1916