Generalforsamling Thits Venner

"Thits sociale indignation - set ud fra "Jydske Historier" 

Thit Jensen får allerede som barn øjnene op for kvindernes retsløshed og den grove fysiske og psykiske udnyttelse i det gamle bondesamfund, som Farsø dengang var en del af. Thit fortæller i sine erindringer: ”I Himmerland varede Middelalderen lige til 1880.” Hendes sociale indignation bliver til dels vakt af moderens vilkår og til dels af egne vilkår som ældste pige i dyrlægefamilien, som var helt traditionel, i hvert fald med hensyn til kønsrollemønsteret. Faren var den absolutte autoritet i hjemmet, derefter kom moderen, så sønnerne og til sidst pigerne.

Men Thit mener også, at hun har en medfødt evne: ”Men jeg må være født med en heftig og vågen forargelsesevne. De tilfælde af kvindefornedrelse jeg så i mine opvækstår gjorde, at jeg satte mig på ”de svages side. Og de svage var kvinden som kvinde.”

Familien får på grund af farens arbejde som dyrlæge kontakt med mange forskellige mennesker og indblik i sociale forhold på egnen. Fx er Ka’n Kerstin, også kaldet ”Den vandrende sypige”, meget populær og ofte kvindernes ”eneste avis.” Thit fortæller: ”En mængde menneskeviden fik jeg gennem denne barske kvinde, der opsugede en hel egn på ondt og godt, og skånselsløst bragte det videre.”

Måske, fordi tiden har stået stille i Himmerland, fandtes der stadig megen overtro i almuebefolkningen, men også en levende fortælletradition. På denne tid var interessen for folkeminder og -sagn meget stor og den kendte folkemindesamler Evald Tang Kristensen kom da også på besøg i byen for at samle fortællinger og sagn ind fra byens mange originaler. Hans Jensens interesse var også stor og folk kom gerne forbi dyrlægeboligen for at fortælle, samtidig hørte og så han meget på sine ture rundt til bønderne. Dyrlægen selv var en glimrende fortæller, og hans beretninger blev en stor inspirationskilde for både Thit og Johannes V. Jensen.

Johannes udgiver sine ”Himmerlandshistorier” allerede i 1898 og 1904, medens nogle af Thits himmerlandsnoveller udkommer mellem 1905 og 1916, og samles i ”Jydske Historier,” som udkommer 1916. Begge beskriver den himmerlandske natur og almuebefolkning, men de to søskende har en forskellig tilgangsvinkel til fortællingerne.

Thits mål med novellerne er at gøre opmærksom på undertrykkelsen af kvindernes juridiske, sociale og seksuelle rettigheder og levevilkår og behovet for forandring. Det gør hun med en indignation, som brænder igennem, og hendes fortællinger gør den dag i dag et rystende indtryk.

Generalforsamling

Mandag den 22. januar 2018
kl. 19.00 

Arrangør: Thits Venner 

Foredrag: ved cand. mag. Lillan Gross

Pris:   Gratis for medlemmer
           Ikke medlemmer 50,- kr.  

Sted:
Johannes V. Jensen Museet
Søndergade 48
9640 Farsø

Thit i radioen 1924


Foredraget: 
"Thits sociale indignation - set ud fra "Jydske Historier"
 
ved cand.mag. Lillan Gross.

Kaffe og derefter generalforsamling

Dagsorden iflg. vedtægterne
Medlemmer gratis adgang til foredrag og kaffe 
Ikke medlemmer - entré 50 kr.

Venlig hilsen Bestyrelsen Thits Venner