Thit læsekreds - "Kvindeskildringer"

Thits læsekreds / ”Kvindeskildringer.”

Thit Jensen fortæller i sine erindringer, at hendes interesse og kamp for kvindernes vilkår og rettigheder opstod allerede som ganske ung pige, mens hun stadig boede hjemme i Farsø. Vi har i efteråret læst nogle af de barske skildringer i ”Jydske Historier”, fortællinger om familier og kvindeskæbner, som hun har kendt til på hjemegnen. Disse skildringer har handlet om kvindernes livsvilkår på landet, vilkår som vi også læste om hos andre forfattere som Aakjær og Skjoldborg. Vi mangler dog en af ”Det folkelige Gennembruds” bedste forfattere, nemlig Marie Bregendahl, som vi skal læse et par noveller af. Derefter bevæger vi os med Thit til København for at læse om borgerskabets kvinder og deres livsvilkår. Vi skal læse Amalie Skrams ”Forrådt” og derefter Thits ”Fru Astrid Grib.”

 

24. januar. 1. læsemøde

Marie Bregendahl: ”Niels Hofman og Kirsten Hauge” og ”Erfaring” fra novellesamlingen ”Møllen og andre fortællinger.”

Marie Bregendahl (1867-1940) er Thits samtidige, men hun skildrer dog først og fremmest livet i bondesamfundet. Hun begynder sit forfatterskab relativ sent – først efter at hun er blevet skilt fra Jeppe Aakjær. Hendes mest kendte roman er stadigvæk ”En dødsnat”, 1912, hvori hun giver os et indblik i kvindernes liv på en stor gård set med barneøjne. En anden interessant roman er ”Holger Hauge og hans Hustru”, 1934-35, som handler om en foregangsmand for andelsbevægelsen og – men ikke mindst – hustruens betydning for at hans projekt kan lykkes.

Vi skal læse to fortællinger, ”Niels Hofman og Kirsten Hauge” og ”Erfaring” som tematisk passer fint med de romaner, vi har læst i efteråret.

 

21. februar. 2. læsemøde

Amalie Skram: ”Forrådt”

Amalie Skram (1846-1905) anses for det moderne gennembruds mest betydelige forfatterinde. Hun er af norsk herkomst, bliver efter et første ulykkeligt ægteskab gift med den danske forfatter Erik Skram og indgår i kredsen omkring Georg Brandes. Det er i denne periode, at hun er mest produktiv og hun regner da også sig selv for dansk forfatter. Hun er den tidligste af de tre forfattere, ”Forrådt” bliver udgivet i 1892. Med sin kritik af borgerskabets dobbeltmoral, især i forhold til kvindernes seksualitet, er hun en vigtig kvindelig stemme i den store ”Sædelighedsdebat”, som udspiller sig over flere årtier, og Thit kender hende selvfølgelig også.

Vi skal læse og analysere nogle af kapitlerne i ”Forrådt”, for at få et indtryk af de unge kvinders problemer, når de skal indgå i ægteskabet. Desuden vil vi få et indtryk af, hvordan Amalie Skram skildrer borgerskabets dobbeltmoral.

 

21 marts. 3 læsemøde

Thit Jensen: ”Fru Astrid Grib”

”Fru Astrid Grib”, 1901, er Thits tidligste roman/novelle, som sjældent bliver omtalt, måske fordi den først bliver udgivet i 1990? Den er spændende, fordi den tager de temaer op, som Thit hele sit liv kæmper for, nemlig kvindernes emancipation, dvs. kvindernes kamp for at frigøre sig fra de herskende borgelige normer, herunder også kampen mod den herskende kønsmoral. Hovedpersonen Astrid gør oprør mod kvindernes afhængighed, bl.a. ved at udleve sin seksualitet, men hun opnår ikke et lykkeligt liv i det borgerlige samfund.

Den lille roman er spændende, også fordi den har selvbiografiske træk, som fortæller os om den unge Thits første svære periode i København, efter at hun har formået at løsrive sig fra familien i Farsø. Romanen bliver dog ikke udgivet, med den begrundelse, at den er for vovet!

Kvindeskildringer

Tirsdag den 24. januar kl. 15.00
Tirsdag den 21. februar kl. 15.00
Tirsdag den 21. marts kl. 15.00

Arrangør: Thits Venner ved cand. mag. Lillan Gross

Pris:   50,- kr. pr. gang 
        125,- kr. alle 3 gange 

Sted:
Mødelokalet 1 sal
ved Thit Jensens Mindestue 
Torvet 1
9640 Farsø