Læsekreds - Stygge Krumpen

Lad Thit Jensen føre dig ind i renæssancens farverige og sprudlende univers!

Efter hårde arbejdsår i 20’erne tager Thit for alvor fat på sit historiske romanprojekt. Hun har nu råd til at bruge hele seks år til research på museer og biblioteker rundt om i Europa og hendes historiske værk ”Stygge Krumpen” udkommer i 1936. På trods af historikernes kritik bliver det en kæmpesucces, og udkommer gennem flere år i sytten oplag og bliver solgt i over 60.000 eksemplarer.

Stygge Krumpen var og er stadig kendt som en ondskabsfuld person, der tilranede sig magt og rigdom, især på bøndernes bekostning. Thit vælger at fremstille Stygge Krumpen som en helt anden person, både i forhold til kvinderne og det magtpolitiske spil. Med den viden om tiden, som hun har tilegnet sig gennem sit store research-arbejde, bl.a. om klædedragten, giver hun os desuden en farverig skildring af Stygge Krumpens samtid.

Romanen er et stort værk og en stor mundfuld for læseren! Derfor vil du som deltager få præsenteret de vigtigste kapitler og afsnit til analyse og diskussion – du behøver altså ikke læse hele romanen. Du behøver heller ikke at være til stede hver gang, men kan komme, når du har mulighed. 

Når du har meldt dig til læsegruppen, vil du få tilsendt arbejdspapirer. Husk at oplyse din mail-adresse.

Thit Jensen som Dorete Due i sit middelalder kostume. 

Stygge Krumpen 

Tirsdag den 26. september kl. 15.00
Tirsdag den 24. oktober kl. 15.00
Tirsdag den 7. november kl. 15.00
Tirsdag den 21. november kl. 15.00

Arrangør: Thits Venner ved cand. mag. Lillan Gross

Tilmelding: lg.dk(at)hotmail.com 

Pris:   50,- kr. pr. gang 
        
Sted:
Mødelokalet 1 sal
ved Thit Jensens Mindestue 
Torvet 1
9640 Farsø

.